bolilealbinelor - eduardraimund

Boli de albine și paraziți

con il papilloma virus si muore

Acesta asigură venitul principal sau suplimentar pentru mai mult de   de cetățeni din Uniunea Europeană. Acest sector oferă servicii vitale pentru agricultură prin polenizare și contribuie la menținerea biodiversității.

și paraziții - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Apicultura oferă, de asemenea, un serviciu ecosistemic important prin polenizare, care contribuie la îmbunătățirea biodiversității prin menținerea diversității genetice a plantelor și menținerea echilibrului ecologic. De asemenea, apicultura face parte din moștenirea agricolă europeană și din tradițiile naționale. Apicultura este unică în comparație cu alte sectoare din domeniul creșterii animalelor.

În acest sector se boli de albine și paraziți insecte, animale semi-sălbatice care nu pot fi domesticite sau controlate direct, cum este cazul altor specii. Apicultura are la bază nu animalul luat individual, ci întreaga colonie funcțională, care este formată din câteva mii de insecte care lucrează împreună, precum celulele în alte organisme.

Alătură-te conversației

Astfel, cercetarea științifică și reglementarea trebuie să vizeze atât animalul individual, cât și întreaga colonie. Există diferențe semnificative între caracteristicile apiculturii din diferite state membre, precum numărul și calificarea apicultorilor amatori sau profesioniștidensitatea stupilor sau modul de funcționare a apiculturii stupine staționare sau mobile, transhumanța.

Some of them have got worms and parasites. Unii dintre ei au viermi și paraziți.

Unele state membre dispun de condiții de mediu și agricole deosebit de favorabile pentru apicultură, precum Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, România și Spania. Este foarte important să se reducă decalajul dintre apicultorii profesioniști și cei amatori și să fie îmbunătățită difuzarea informațiilor și a cunoștințelor științifice în rândul acestora prin intermediul unei formări eficiente. Motivele exacte ale creșterii recente a mortalității în rândul albinelor sunt încă neclare.

Există mai multe obstacole care încetinesc dezvoltarea unui nou produs pentru sănătatea albinelor. Piața pentru asemenea produse este relativ mică în comparație alte sectoare de creștere a animalelor și randamentul investițiilor este redus. Astfel, producătorii de produse veterinare nu sunt interesați de dezvoltarea de noi medicamente pentru sănătatea albinelor.

De asemenea, regulamentul existent al sistemului LMR nu asigură protecția adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală, descurajând astfel dezvoltarea producătorilor inovatori.

Intervenţia apicultorului ajută albinele să scape de aceşti paraziţi. În acest articol vă voi prezenta parziti in colonia de albine, metode de combatere Păduchele albinelor Parazitează albinele şi mătcile, trăieşte pe capul şi toracele acestora.

Comisia ar trebui să trateze această problemă într-un nou regulament echilibrat. Pe lângă dezvoltarea de noi medicamente, ar trebui analizate mai mult măsurile de prevenire, iar la nivel național ar trebui susținute programele de înmulțire a speciilor de albine și de conservare a genelor, punându-se accent pe toleranța la boli și la dăunători. Una dintre principalele bariere pentru o acțiune eficientă împotriva mortalității excesive a albinelor este lipsa de date fiabile și comparabile privind numărul de stupi, apicultori și pierderi de colonii în UE.

Există o nevoie puternică de aplicare a unui sistem de supraveghere armonizat eficient pentru a estima amploarea mortalității albinelor și pentru a dezvolta cunoștințe mai adecvate privind întinderea și cauzele pierderilor de colonii și alte probleme legate de sănătatea albinelor.

Cu toate că se impune un sistem de supraveghere armonizat la nivel european, statele membre trebuie, de asemenea, să acționeze în vederea atenuării riscurilor care afectează sănătatea albinelor. Cercetarea trebuie armonizată, iar rezultatele științifice trebuie împărtășite la nivel european pentru a evita suprapunerile.

Nosemoza. Boala ascunsa care ucide.

Autoritățile naționale și organizațiile reprezentante din statele membre trebuie să susțină răspândirea cunoștințelor științifice și tehnice adecvate privind sănătatea albinelor în rândul apicultorilor. Este necesar un dialog permanent și structurat între apicultori, agricultori și autoritățile competente.

Comisia ar trebui să contribuie la succesul acestui dialog prin punerea la dispoziție a paginii sale de internet în toate limbile oficiale ale statelor membre în medicamente pentru tratamentul papiloamelor apicultura joacă un rol economic important.

cancer prostata vigilancia activa

Raportul salută programul pilot de supraveghere al Comisiei cu privire la sănătatea albinelor și, în conformitate cu concluziile Consiliului, invită Comisia să comunice rezultatul către toate părțile interesate, insistând, în același timp, asupra faptului că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a crea un sistem de supraveghere corespunzător la nivelul UE.

Raportul salută, de asemenea, instituirea Laboratorului de referință al UE. Laboratorul de referință ar trebui să vină în completarea activităților desfășurate de rețelele existente de experți sau de laboratoarele naționale și ar trebui să utilizeze datele și experiențele obținute în proiectul COLOSS din cadrul programului COST. În același timp, subliniază nevoia de a susține laboratoarele de diagnosticare și testările pe teren la nivel național.

În plus, Comisia ar trebui să ofere finanțare laboratoarelor care se ocupă cu analiza de calitate și siguranță a produselor apicole și care împărtășesc informațiile la nivel european.

Agricultura este în pericol. În UE mor albinele din cauza pesticidelor

Unul dintre factorii de stres care afectează sănătatea albinelor este prezența agenților toxici în mediu, în special utilizarea necorespunzătoare sau în exces a anumitor pesticide. Comisia a garantat că va revizui cerințele privind datele necesare pentru depunerea dosarelor de pesticide, ceea ce reprezintă o evoluție pozitivă, însă prevederile Regulamentului nr.

Cerințele existente de etichetare privind utilizarea pesticidelor sunt necorespunzătoare. Autorizarea produselor toxice ar trebui să menționeze în mod explicit în care fază fenologică a culturii țintă pot sau nu pot fi utilizate produsele fitosanitare și acest lucru trebuie să fie specificat în mod clar pe eticheta produsului.

O altă problemă o reprezintă lipsa cercetării independente privind substituirea produselor fitosanitare toxice. Nu a fost dovedit științific niciun efect negativ direct al culturilor modificate genetic asupra albinelor, deși un studiu EFSA din a identificat OMG-urile ca fiind printre factorii de stres care favorizează diminuarea populațiilor de albine.

Lasă un comentariu

Astfel, este importantă coroborarea datelor consistente din toate statele membre și asigurarea unei cercetări obiective în acest domeniu. Este într-adevăr îngrijorător faptul că producătorii de semințe modificate genetic obstrucționează adesea cercetarea independentă nefurnizând polen modificat genetic purificat pentru testarea toxicității.

  • Parziti in colonia de albine, metode de combatere – In lumea albinelor
  • Trebuie precizat ca loca americana nu se vindeca de la sine.
  • Parazitarea tratamentului cu bandă
  • Ce ai vrut să știi despre miere și albine - DoR
  • Luminita Crivoi - 12 iun.
  • Boli albine – A.N.S.V.S.A.

Nevoile specifice ale sectorului apicol ar trebui să fie luate în considerare în timpul revizuirii. Această revizuire ar trebui să aibă la bază o consultare publică extinsă cu părțile interesate. Ea ar trebui să permită un grad sporit de disponibilitate a produselor medical-veterinare.

Navigare în articole

De asemenea, este binevenit faptul că Comisia a recunoscut importanța socială și de mediu a polenizării și, ca atare, nou-publicata strategie UE pentru biodiversitate pune accent în mod corespunzător pe sănătatea polenizatorilor, în scopul de a combate degradarea rezultată a pășunilor naturale ale albinelor și eradicarea boli de albine și paraziți de plante melifere.

Practicile agricole sustenabile ar trebui să fie în centrul politicii agricole comune reformate, îndemnându-i pe agricultori să aplice un pachet de practici agronomice, care să includă rotația culturilor, pășuni permanente, culturi de acoperire și zone de infrastructură ecologică.

Monoculturile cauzează calitate și cantitate redusă a surselor de nectar și de polen pentru albine.

tratament negi cu usturoi

Pe lângă cultivarea cerealelor și a porumbului pentru producția de furaje și de energie, folosirea sistemelor extinse de rotație a culturilor, combinarea culturilor pe exploatațiile agricole și combinațiile de iarbă și trifoi pot avea beneficii de mediu și agronomice, deoarece cultivarea plantelor leguminoase în cadrul sistemului de rotație poate preveni bolile, poate regenera solul, poate avea un efect benefic asupra populației de polenizatori și poate proteja clima.

Așadar, în cadrul politicii agricole comune reformate, ar trebui susținută gestionarea activă a ecosistemelor de către agricultori, inclusiv plantarea pe marginile câmpurilor a florilor favorabile polenizatorilor. În ultimele decenii, cercetarea pentru noi medicamente veterinare în sectorul apicol a rămas în urmă.

CRITERII 18/05/ - Portal Legislativ

Ca și în domeniul cercetării privind sănătatea umană, cerința prealabilă pentru un control eficient al bolilor o reprezintă dezvoltarea continuă a medicamentelor și a tratamentelor. Bolile frecvent tratate cu prezență permanentă pot dezvolta toleranță sau rezistență la anumite substanțe medicale active.

Același lucru este valabil în cazul varoozei. Pe piață există câteva produse veterinare dezvoltate în trecut pentru tratamentul împotriva Varroa, dar niciunul nu s-a dovedit cu adevărat eficient până în prezent. Prevederile permisive existente privind calitatea mierii și prezența componentelor externe organice sau sintetice inclusiv antibioticele au dus la o situație de nesiguranță întrucât statele membre stabilesc diferite nivelului de toleranță, ceea ce ar putea denatura concurența pe piața internă.

Trebuie instituită o legislație uniformă cu privire la conținutul de reziduuri antibiotice permis în miere și în alte produse apicole, asigurându-se astfel funcționarea nestânjenită a pieței interne de miere și eliminându-se denaturarea concurenței dintre apicultorii din diferitele state membre.

Bolile albinelor: semne, medicamente pentru tratament și măsuri de prevenire Albinele, ca și alte insecte, sunt susceptibile la diverse boli. În plus față de impactul negativ al mediului, al frigului, al umidității ridicate și al altor factori, există boli periculoase ale albinelor infecțioase. Dacă cauza bolilor netransmisibile este cel mai adesea o supraveghere a apicultorului, atunci sursa infecțiilor este bacteria, viruși, fungi patogeni, protozoare, acarieni de diferite specii și paraziți de insecte. Este de la infecțioase, răspândind de la insectă la insecta de boli, cel mai mare număr de albine adulte și puii mor.

În mod normal, nivelul minim de concentrare a acestor substanțe nu reprezintă boli de albine și paraziți pericol pentru sănătatea umană, astfel că trebuie introduse niveluri de acțiune zero NAL sau valori de referință RPA pentru miere. Denumirea de origine prevăzută de Directiva privind mierea este, de asemenea, un subiect contradictoriu și nu este conformă cu actuala politică de calitate a UE.

Până în prezent, sectorul mierii nu a profitat de toate beneficiile politicii europene de calitate. Mai puțin de zece produse apicole au primit indicații DOP sau IGP, iar producătorii au rețineri în a depune cereri pentru indicații geografice.

duct papilloma removal

În cadrul noii politici agricole comune dinUE ar trebui să ofere sprijin specific tinerilor apicultori pentru a contrabalansa structura nefavorabilă de vârstă din sectorul apicol.