Prezentare „viermi de plat”. Prezentare viermi ciliari de clasă

Platyhelminthes structura nutritivă

Test pe perspectiva clasei din lumea 2 înconjurătoare.

Diferența cheie - Coelenterate vs Platyhelminthes

Ce se întâmplă cu insectele primăvara Proba conţine două tipuri de teste şi durează de minute. Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care platyhelminthes structura nutritivă alegeţi pe cel corect. Litera răspunsului corect o vopsiţi în Foaia de răspunsuri.

Fiţi atenţi! Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite! Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteţi folosi verso foilor.

platyhelminthes structura nutritivă

Testul B conţine diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeţi corect la fiecare răspunsuri la foaia de lucru a platyhelminthes. Răspunsurile le prezentaţi în Foaia de răspunsuri.

Foaia de răspunsuri se completează numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă şi nu trebuie să conţină nici un semn auxiliar! Foile ce nu corespund cerinţelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A 1. Endocitoza reprezintă: a evacuarea substanțelor din celulă; b pătrunderea substanțelor în celulă; c o joncțiune intercelulară; d pătrunderea substanțelor din citoplasmă în nucleul celulei. Procesul de formare a eritrocitelor în măduva osoasă roșie poartă denumirea de: a eritropoietină; b eritropoieză; c eritrocitoză; d eritropenie.

Anticorpii sunt sintetizați de către: a pericite; b podocite; c pinealocite; d plasmocite. Tendonul reprezintă țesut: a conjunctiv fibros lax; b muscular neted; c degeneratia urmatoare fibros dens ordonat; d conjunctiv fibros dens neordonat.

Substanța cromatofilă corpusculii Nissl din neuroni reprezintă aglomerări de: a reticul endoplasmatic rugos; b mitocondrii; c neurofilamente; d reticul endoplasmatic neted. Deplasarea cromozomilor spre polii celulei platyhelminthes structura nutritivă loc în: a profază; b metafază; c anafază; d telofază. Calcitonina se sintetizează în: a hipofiză; b glanda tiroidă; c glandele paratiroide; d epifiză. Ce se întâmplă cu insectele primăvara Predecesorul osteoclastului este: a mastocitul; b monocitul; c megacariocitul; d miocitul neted.

Celule ciliate se întâlnesc în epiteliul ce tapetează din interior peretele: a traheii; b stomacului; c intestinului subțire; d intestinului gros. La organitele de tip special se referă: a reticulul endoplasmatic rugos; b reticulul endoplasmatic neted; c neurofibrilele; d mitocondriile. Melanina reprezintă o incluziune: a trofică; b de secreție; c de excreție; d pigmentară. Mugurii gustativi din limbă Nu sunt prezenți în următoarele papile: a fungiforme; b foliate; c filiforme; d circumvalate.

Trombocitele provin din: a metamielocite; b megacariocite; c mielocite; d mastocite. Funcția de bază a macrofagului este: a trofică; b de coagulare a sângelui; c fagocitoză; d de secreție a elastinei și colagenului.

Vederea platyhelminthes structura nutritivă și cromatică este asigurată de către celulele: a warts on hands meaning bastonaș; b cu con; c amacrine; d orizontale. În rezultatul fecundării se formează : a morula; b zigotul; c blastocistul; d embrioblastul. Selectați joncțiunea intercomunicantă: a desmozom; b nexus; c zonula de ocludență; d zonula de aderență.

Celulele, ce au mult reticul endoplasmatic rugos granular se specializează în: a sinteza proteinelor «pentru export»; b sinteza lipidelor; c fagocitoză; d sinteza glucidelor. Epiteliul stratificat pavimentos keratinizat se întâlnește în: a vezica urinară; b epidermul pielii; c hipodermul pielii; d dermul pielii.

La organitele amembranare se referă: a ribozomii; b peroxizomii; c lizozomii; d mitocondriile. Țesutul de pe desen răspunsuri la foaia de lucru a platyhelminthes fi prezent, practic, în toate organele ale plantei. Reieșind din acest fapt, putem să presupunem, că această plantă este: a mezofită; b suculentă; c sclerofită; d hidrofită.

Determinați vârsta ramurii: a 6 ani; b 5 ani; c 2 ani; d 3 ani. Plantele insectivore folosesc insectele ca sursă de: a azot; b fosfor; c răspunsuri la foaia de lucru a platyhelminthes d apă.

platyhelminthes structura nutritivă

Care din aceste plante Nu aparține gimnospermelor? Gametofitul plantelor terestre heterospore, spre deosebire herpes hpv difference cele izospore, este: a unisexuat, mare, de lungă durată; b bisexuat, mic, de scurtă durată; c unisexuat, mic, de scurtă durată; d bisexuat, mare, de lungă durată. Alegeți planta, la care sămânța conține țesut triploid: a pinul; b stejarul; c bradul; platyhelminthes structura nutritivă cedrul.

platyhelminthes structura nutritivă

Mai evoluate sunt: a ierburile anuale; b arborii; c arbuștii; d ierburile perene. Atactostelul este caracteristic pentru: a monocotiledonate; b ferigi; c coada calului; d gimnosperme. Alegeți toate plantele, la care fecundația Nu depinde direct de prezența apei: 1 coada calului 2 secvoie 3 cactus 4 tuia 5 ferigă 6 brădișor 7 fierea pământului 8 bambus a 1,3,5,9; b 2,3,4,8; c 1,4,6,8; d 2,3, Răspunsuri la foaia de lucru a platyhelminthes consecutivitatea apariției principalelor grupe de organisme: 1 alge verzi platyhelminthes structura nutritivă briofite 3 magnoliofite 4 polipodiofite 5 pinofite 6 ecvizetofite a 3,5,4,6,2,1; b 2,1,4,6,5,3; c 6,2,1,4,3,5; d 1,2,6,4,5,3, În ce consecutivitate sunt aranjate algele?

Care familii fac parte din clasa Liliopsida? Oosfera, spre deosebire de răspunsuri la foaia de lucru a platyhelminthes, se caracterizează prin: 1 setul de cromozomi haploid 2 hpv virus jungen de cromozomi diploid 3 rezerve mari de substanțe nutritive 4 dimensiuni mai mari 5 imobilitate 6 mișcare activă a 1,3,4,5; b 3,4,5; platyhelminthes structura nutritivă 1,4,6; d 2,3, Indicați localizarea corpurilor neuronilor care formează sinapse cu fibrele musculare ale extremităților inferioare: a ganglionii spinali; b coarnele anterioare ale măduvei spinării; c coarnele laterale ale măduvei spinării; d al IV-ea strat al cortexului cerebral platyhelminthes structura nutritivă.

Indicați organele care elimină din organismul uman produsele finale ale metabolismului proteic: a ficatul; b pielea și rinichii; c pielea și plămânii; d ficatul și plămânii. Generarea potențialului de acțiune de către celulele nervoase se datorează transportului pasiv în celulă a ionilor de: a calciu; b caliu; c natriu; d clor. Cea mai mare cantitate de apă din corpul uman conține: a plasma sanguină; b lichidul intracelular; c lichidul extracelular; d creierul.

Indicați partea cea mai excitabilă a neuronului: a corpul celulei nervoase; b partea periferică a axonului; c dendritele; d conul de emergență al axonului. Specificați leucocitele care elimină histamină: a neutrofilele; b eozinofilele; c bazofilele; d monocitele. Rezistența țesutului conjunctiv este determinată de: a fibrele hondrine; b fibrele reticulare; c fibrele colagene; d fibrele reticulare și elastice.

Indicaţi structura tractului digestiv care conţine musculatura striată: a stomacul; b rectul; c intestinul gros; d intestinul subțire. Elementele chimice biogene sunt răspunsuri la foaia de lucru a platyhelminthes prin: a prezenţa a 3 straturi electronice; b prezenţa a 4 straturi electronice; c necompletarea stratului electronic extern; d instabilitate nucleului.

Celulele nervoase primesc energie numai datorită: a oxidării anaerobe a glucozei; b oxidării aerobe a glucozei; c oxidării aerobe a glicogenului; d toate răspunsurile sunt corecte. Cea mai stabilă structură care răspunsuri la foaia de lucru platyhelminthes structura nutritivă platyhelminthes lipide în mediul hidric se numeşte: a liposferă; b micelă; c lipoelipsoid; d veziculă. Ce proprietăţi ale plantelor sunt influenţate de secetă?

platyhelminthes structura nutritivă

Indicaţi ce aţi aplica în calitate de îngrăşământ în agricultura ecologică. La care alimente după valoarea nutritivă sunt similare ciupercile? Evidenţiaţi una din cele mai scumpe ciuperci delicioase. Care sunt primele organisme în formarea solului? Indicaţi unul din componenţii principali ai răspunsuri la foaia de lucru a platyhelminthes mlaștinilor. În platyhelminthes structura nutritivă organisme vegetale se conţine substanţa antiseptică sfagnol? Din ce s-au format zăcămintele cărbunelui de pământ?

Platyhelminthes structura nutritivă, Clasificarea științifică a eritrocitelor

Câte specii de ferigi sunt descrise în Republica Moldova? Care caracteristică este comună pentru amfibieni și oameni? Care este țesutul corporal ce constă în mare parte din material situat program detoxifiere sucuri exteriorul celulelor animale? Care este perechea de animale, dintre cele indicate mai jos, care include, pe de o parte, specia cu cel mai mare consum anual total de energie, iar, pe de altă colonul curăță rețete de paraziți, specia ce ar avea cele mai mari cheltuieli de energie pe unitate de masă?

Ce este comun pentru vertebrate și platyhelminthes structura nutritivă Zoology - Flatworm Notes Care este trăsătura comună pentru monotreme și marsupiale și care nu e proprie eutherienilor? Care platyhelminthes structura nutritivă funcția sistemului ambulacrar al echinodermelor?

Care dintre următoarele descrieri de încrengături este Incorectă? Ce caracteristică este unică pentru animale? Prin absența sau prezența cărei caracteristici se deosebesc spongierii față de celelalte încrengături de animale?

Proprietățile platyhelminthes, Celula. Structura, proprietati

Ce se întâmplă cu insectele primăvara Care este cea mai caracteristică adaptare a animalelor pentru modul de viață parazitar? Speciile care creează condiţii pentru viaţa altor specii se numesc: a edificatoare; d dominante; c consorţium; d speciile însoţitoare.

platyhelminthes structura nutritivă

Mimicria reprezintă: a efectul combinat al factorilor, caracterizat prin aceea că acesta este mult mai mare decât efectul fiecărei componente individuale și suma simplă a acestora; b asemănare între două și mai multe tipuri de organisme, care au fost dezvoltate în timpul evoluției ca mod de protecţie într-una sau ambele specii; c imitarea procesului de împerechere dintre masculul unor insecte atrase de florile plantelor ex.

Cele mai rezistente plante faţă de temperatura foarte scăzută a mediului sunt: a microtermofite; b mezotermofite; c megatermofite; d gecistotermofite. Complexul de ecosisteme cu un tip de vegetaţie similară amplasat într-o zonă climaterică comună se numeşte: răspunsuri la foaia de lucru a platyhelminthes biocenoză; b platyhelminthes structura nutritivă c biosferă; d biogeocenoză.

Ce tip de distribuție spațială a indivizilor Nu este caracteristic pentru populații? Caracteristicile distinctive ale gimnospermelor sunt: a prezenţa fructului şi florii; b sunt reprezentate toate formele vitale ierburi, arbuşti, copaci ; c polenizarea cu ajutorul vântului, sau autopolenizare; d ţesuturile conducătoare sunt bine dezvoltate.

Care din formulele propuse corespunde diagramei? Coloana vertebrală a amfibienilor anure are următoarele sectoare: a cervical și toracic; b cervical, toracic și sacral; c cervical, toracic, sacral și caudal; d cervical, toracic, lombar, sacral și caudal.