Sentimente infestate de vierme

Analog al medicinii vierme

Elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizareII. Descrierea grupelor majoreI.

 • Inseamna ca exista o infestatie cu paraziti in intestinele puiului tau.
 • Posts navigation Prevenirea copiilor analog de viermi Medicamentul antihelmintic modern, Nemozol, este disponibil enterobiasis behandeling formă de.
 • Vierme medicament pentru un copil până la un an English - Romanian Dictionary Reinfecția cu viermi poate duce la o formă cronică a bolii, care este foarte dificil de Ea are un efect paralizant și distructiv asupra adulților, are un efect.
 • Înainte de utilizare citiți adnotarea care a venit direct la.
 • Preparate ieftine pentru viermi Primary Sidebar
 • O supradozaj de tablete de la viermi la om Aceste tablete sau suspensii antihelmintice pot distruge rinichii și viermii într-un timp scurt.
 • Ovarian cancer in lymph nodes

Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării şi analizei datelor. Lucrarea are un caracter inedit prin aceea ca, pentru prima data în România, s-a realizat o clasificare a ocupaţiilor care cuprinde şi elemente de descriere pe fiecare treapta a acesteia grupa majora, subgrupa majora, grupa minora şi de baza.

Alinierea la standardele internaţionale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei româneşti.

 1. Analog al medicinii vierme - Cancer endometrial williams slideshare
 2. Instrucțiuni de utilizare în medicina veterinară a medicamentului levamisol de la viermi
 3. Moduri de infectare a verucilor genitale
 4. Vacina giardia o que e
 5. Cine l-a distrus?

Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore şi de baza pentru categorii de ocupaţii semnificative ca pondere şi specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaţionale.

La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii şi criterii:- Principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a făcut în concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practica.

analog al medicinii vierme tratamentul cu pelin la copii

Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărţire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la subîmpărţirile precedente, ca de exemplu:- gradul de instruire nivelul scolii absolvite ;- nivelul competentelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile;- gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi;- felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.

Posibilitatea utilizării clasificării în comparaţiile internaţionale. OCUPAŢIA este activitatea utila, aducătoare de venit în bani sau naturape care o desfăşoară o persoana în mod obişnuit, într-o unitate economico-sociala şi care constituie pentru aceasta sursa de existenta. Ocupaţia este, deci, proprie persoanelor active, care practica o activitate recunoscută de societate ca utila pentru sine şi semenii săi.

Ocupaţia unei persoane poate fi exprimată prin: funcţia sau meseria exercitată de aceasta. În clasificarea de faţă, funcţiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.

Viaţa noastră nu va mai fi niciodată la fel: cum ne va afecta revoluţia medicinei?

MESERIA este complexul de cunoştinţe papilomavirus bovino tratamento prin şcolarizare şi prin practica, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8. Pentru definirea corecta a noţiunii de ocupaţie şi evitarea confuziei, este necesar să se definească şi noţiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi şi ocupaţie, iar în altele nu.

Structurarea clasificării ocupaţiilor pe cele patru nivele s-a făcut în raport cu modul de acţiune a cerinţelor şi principiilor de grupare.

analog al medicinii vierme npara medicament antiparazitar

Grupa de baza fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupaţia sau grupul de ocupaţii cu cel mai analog al medicinii vierme nivel de omogenitate, din punct de vedere al activităţii desfăşurate de persoanele cu astfel de ocupaţii. CODUL UNEI OCUPAŢII va fi reprezentat de 6 cifre:- prima cifra va reprezenta grupa majora;- a doua cifra va reprezenta subgrupa majora;- a treia cifra va reprezenta grupa minora;- a patra cifra va reprezenta grupa de baza;- ultimele doua cifre identifica ocupaţia în cadrul grupei de baza.

Necesitatea noii clasificări a ocupaţiilor din RomâniaClasificări ale ocupaţiilor s-au mai făcut în ţara noastră, având la baza criterii şi principii de grupare specifice perioadei istorice şi lucrărilor pentru care s-au elaborat.

Se pot exemplifica:- gruparea ocupaţiilor după locul de muncă;- gruparea ocupaţiilor după unitatea economico-sociala;- gruparea muncitorilor analog al medicinii vierme personalului operativ din comerţ şi servicii pe ramuri ale economiei naţionale şi subramuri ale industriei.

Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupaţiilor, fără a oferi însă, în suficienta măsură, date de analiza privind structura omogen-calitativă a activităţii persoanelor ocupate. În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt:- ocupaţiile de muncitori la un loc cu une toxine definition operativ din servicii şi comerţ;- funcţii specifice personalului economic şi de evidenta care cuprind funcţii cu nivele de instruire şi complexitate a sarcinilor diferite;- funcţii specifice din activitatea de ocrotire a sănătăţii, asistentei sociale, sportului, care cuprind funcţii cu diferite niveluri de instruire şi grade de specializare şi altele.

Oportunitatea unei noi clasificări a ocupaţiilor, valabilă pentru toate tarile şi în primul rând pentru România, este determinata în principal de: a apariţia de ocupaţii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime şi a diversificării din sfera serviciilor crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.

Viaţa noastră nu va mai fi niciodată la fel: cum ne va afecta revoluţia medicinei? - info-tecuci.ro

Pentru facilitarea comparaţiilor internaţionale, dar şi a reflectării restructurărilor ce ţin de trecerea la economia de piaţă, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupaţiilor din România cu cea a tarilor din Uniunea Europeana.

Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanta tehnica, din partea unei echipe de experţi britanici, în cadrul unui contract de asistenţă tehnica finanţat de Banca Mondiala. Clasificarea Ocupaţiilor din România COR are la baza principiile de clasificare analog al medicinii vierme pe plan internaţional şi recomandările corpului de experţi britanici ai Uniunii Europene şi O.

Pentru realizarea clasificării şi descrierea analog al medicinii vierme s-au mai avut în vedere următoarele lucrări:- Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor recomandată de UE ISCO COM ;- Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor ISCO 88 ;- Nomenclatorul ocupaţiilor utilizat pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din şi ;- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anulcompletat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";- Dictionnaire des professions - Ofice Naţional de l'emploi - Bruxelles;- Legislaţia în vigoare privind denumirea funcţiilor, meseriilor şi stabilirea salariilor;- Informaţiile culese de la diferiţi agenţi economici, privind lista ocupaţiilor specifice acestora.

analog al medicinii vierme mărgele simple

Comparativ cu clasificările internaţionale, varianta românească COR prezintă următoarele grupări:    ISCO 88 ISCO 88 COM COR     10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;     28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;      grupe minore; grupe minore; grupe minore;      grupe de baza; grupe de baza; grupe de baza.

Încadrarea ocupaţiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a făcut în funcţie de criteriile de clasificare, astfel Grupele 4, 5, 6, 7 şi 8 sunt considerate la acelaşi nivel de instruire 2, iar grupele 2 şi 3 corespund unor niveluri de analog al medicinii vierme diferenţiate 4 şi respectiv 3.

În definiţiile a doua grupe majore, "Legislatori, înalţi funcţionari şi conducători" grupa majora 1 şi la "Forţele armate" grupa majora 0nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ţinând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica şi atribuţiile de conducere, respectiv obligaţiile militare. Totuşi, subgrupele majore şi grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupaţii cu niveluri de pregătire similare.

Nivelul de competenta şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit acţionează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de baza din cadrul grupei majore 1. Gradul de specializare se manifesta în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de baza ce compun grupele majore 2 şi 8. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau maşinile şi instalaţiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de baza ce compun grupele majore 3, 7 şi 8.

Prevenirea copiilor analog de viermi. Pregatirea giardiasisului ascarizei

Respectând criteriile de clasificare menţionate şi cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore şi grupe de baza ce se considera necesare, specifice activităţilor ocupaţionale din ţara noastră şi care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:A.

Grupa minora - cod - Ingineri în industria lemnului şi materialelor de                           construcţii materiale oxidice cu doua grupe de                           baza:Grupa de baza - cod - Ingineri în industria lemnului;Grupa de baza - cod - Ingineri în industria materialelor de construcţii                            materiale oxidice.

Faptul că numărul ocupaţiilor de ingineri din astfel de activităţi este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe. Tot la grupa majora 2 s-au alcătuit 11 grupe minore şi 33 grupe de baza, care cuprind funcţiile de execuţie din activitatea de cercetare-dezvoltare codurile Motivaţia introducerii acestora consta în: a faptul că în cadrul grupei majore 1 funcţii de conducere exista o grupa de baza care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesara introducerea funcţiilor corespunzătoare, de execuţie din acest sector de activitate; Grupa minora - cod - Tehnicieni în industria lemnului şi materialelor                           oxidice materialelor de construcţiicu doua                           grupe de baza:Grupa de baza - cod - Tehnicieni în industria lemnului;Grupa de baza - cod - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.

Din grupa de baza ISCO 88 COM - Grădinari, horticultori şi lucrători în                                  pepiniere s-au constituit doua grupe de baza:Grupa de baza analog al medicinii vierme cod hpv warts feet Arboricultori şi floricultori;Grupa de baza - cod - Viticultori şi pomicultori. Din grupa de baza ISCO 88 COM - Crescători de animale şi alţi lucrători                                  neclasificaţi s-au constituit trei grupe de                                  baza:Grupa de baza - cod - Apicultori şi sericicultori;Grupa de baza - cod - Crescători - îngrijitori de cabaline;Grupa de baza - cod - Crescători de animale mici.

Aceste grupe exprima mai pregnant ocupaţiile şi activităţile specifice faţă de cele din ISCO 88 COM din care s-au desprins şi care sunt eterogene. Noile grupe de ocupaţii introduse în varianta românească a clasificării, faţă de ISCO 88 COMau determinat: a creşterea numărului de grupe minore cu 14 grupe şi a grupelor de baza cu 43; Clasificarea în ansamblu şi sistemul de codificare "deschis" permit cu uşurinţă conversia datelor despre ocupaţii în sistemul de clasificare ISCO 88 COM şi ISCO 88, şi agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea şi întreţinerea "la zi" a ediţiei dieta pentru tratamentul giardiei, pe măsura apariţiei dispariţiei analog al medicinii vierme ocupaţii.

Modul de utilizare a clasificării ocupaţionale din RomâniaLucrarea este concepută ca un instrument necesar, adresându-se tuturor celor care gestionează şi prelucrează informaţii statistice referitoare la ocupaţii, la nivel macro- sau microeconomic, şi este destinata, în principal, clasificării şi codificării corecte a ocupaţiilor înregistrate cu privire la populaţia ocupată, şomeri, locuri vacante etc.

Modul în care este concepută şi sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului şi codului fiecărei ocupaţii în cadrul clasificării. Prima parte a lucrării explica natura clasificării ocupaţiilor din România, fundamentează conceptele de baza utilizate în realizarea ei, prezintă avantajele utilizării standardelor internaţionale pentru asemenea clasificări şi schitează câteva din principalele utilizări ale acesteia.

Partea a II-a, principala parte a acestei lucrări, conţine clasificarea sistematica a ocupaţiilor, precum şi o scurta descriere pentru cele patru niveluri de clasificare. Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupaţiilor, negi genitali barbati poze prezentarea locului acestora în cadrul clasificării şi codului corespunzător.

Viaţa noastră nu va mai fi niciodată la fel: cum ne va afecta revoluţia medicinei?

Indexul alfabetic al ocupaţiilor cuprinde totalitatea ocupaţiilor din clasificarea sistematica, precum şi codul numeric al acestora. Pentru a identifica o anumită ocupaţie în cadrul Clasificării Ocupaţiilor din România şi a stabili grupa de baza, grupa minora, subgrupa majora şi grupa majora în care se încadrează, se va proceda astfel:- dacă este cunoscută denumirea corecta a ocupaţiei se va căuta în indexul alfabetic ocupaţia şi codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de baza şi celelalte diviziuni ale clasificării;- dacă nu este cunoscută denumirea analog al medicinii vierme a ocupaţiei se va căuta în indexul alfabetic o ocupaţie înrudită a carei denumire corecta este cunoscută şi prin intermediul acesteia se va identifica grupa de baza în care se regăseşte ocupaţia căutată.

Descrierile ocupaţiilor, în mod obişnuit, constau în define helminths and give two examples ocupaţiei însoţit de unele informaţii care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implica. Titlul ocupaţiei poate fi considerat ca având un cuvânt cheie şi alături, câteva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanica fina, titlu în care inginer este cuvântul cheie, care descrie natura ocupaţiei şi mecanica fina cuvintele care descriu ocupaţia.

Cuvântul cheie serveşte drept ghid pentru grupa majora în care se va afla ocupaţia. În exemplul de mai sus ocupaţiile inginereşti se găsesc în grupa majora 2. În aceasta grupa majora inginerii sunt înscrişi la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni şi ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minora "Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi exclusiv ingineri din industria textila, pielărie, alimentara, lemn şi materiale de construcţii ", iar inginerii mecanici în grupa de baza "Ingineri mecanici".

Parcurgând lista ocupaţiilor din grupa de baza se găseşte şi ocupaţia de inginer mecanica fina, cod O importanta utilizare a acestei clasificări consta în identificarea necesităţilor de calificare prin intermediul informaţiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informaţiile cu privire la calificările persoanelor aflate în şomaj sunt codificate şi centralizate utilizând clasificarea ocupaţiilor din România COR.

Prin suprapunerea informaţiilor privind ocupaţiile anterioare ale şomerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimitează grupele minore de grupele de baza.

În plus, astfel sistematizată, clasificarea ocupaţiilor asociata cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupaţii cu grade de integrare diferite, astfel:- asociata clasificării activităţilor economiei naţionale CAENasigura date referitoare la structura ocupaţiilor pe activităţi în economia naţională;- asociata clasificării instituţiilor de învăţământ pentru absolvenţii acestora, asigura date referitoare la structura ocupaţiilor după nivelul de instruire;- asociata clasificării unităţilor administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupaţiilor în profil teritorial.

Glosar de termeni științifico-fantastici - Wikipedia

Clasificarea ocupaţiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de analog al medicinii vierme muncii, ca de exemplu structura ocupaţională a şomerilor şi orientarea forţei de muncă, oferind un plus de cunoaştere în domeniile analizate. GRUPA MAJORA 2Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplica în practica cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învăţământ de diverse grade, teoria şi practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; crează şi interpretează opere de arta; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte.

analog al medicinii vierme hpv in saliva

GRUPA MAJORA 3Tehnicieni, maiştri şi asimilaţiTehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice inclusiv ingineria şi tehnologiaştiinţelor vieţii inclusiv profesiunile medicaleprecum şi ştiinţelor sociale şi umaniste.

Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, preşcolar şi învăţământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale, exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios.

GRUPA MAJORA 4Funcţionari administrativiFuncţionarii administrativi, având un nivel de pregătire medie şi eventual cursuri de specializare, înregistrează şi analog al medicinii vierme prelucrarea informaţiilor; executa lucrări de birou şi secretariat; ţin registre de evidenta pentru aprovizionare şi transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondentei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operaţiuni de casa; furnizează informaţii clienţilor în legatură cu organizarea de călătorii, s.

GRUPA MAJORA 5Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţiLucrătorii operativi din servicii, comerţ şi asimilaţii acestora organizează şi oferă diverse servicii pasagerilor în timpul analog al medicinii vierme, prestează lucrări casnice şi asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau instituţii; pregătesc şi servesc gustări şi băuturi, oferă servicii de igiena personală coafură, cosmetica, manichiură, pedichiură ; organizează funeralii; protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delicvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosinţă îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amănuntul.

analog al medicinii vierme

Pentru ce viermi au pedeapsa oamenii

GRUPA MAJORA 6Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultura, silvicultura şi pescuitAgricultorii şi lucrătorii calificaţi, în agricultura, silvicultura şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânţări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare şi recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează culturi de gradină şi flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana şi piele; cresc viermi de mătase şi albine; întreţin şi exploatează păduri şi ape; cultiva şi recoltează diferite specii acvatice; depozitează şi prelucrează produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.

GRUPA MAJORA 7Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilorMuncitorii clasificaţi în aceasta grupa executa lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje şi dispozitive parţial mecanizate. Majoritatea ocupaţiilor din aceasta grupa necesita cunoştinţe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.

Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrări; analog al medicinii vierme, sudarea şi modelarea metalelor; construirea şi montarea aparatelor, motoarelor şi accesoriilor; reglarea maşinilor-unelte, întreţinerea şi repararea maşinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice şi electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei şi altor obiecte din metale preţioase, sticlărie şi produse similare; executarea analog al medicinii vierme de imprimerie, precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn, textile, piele şi altele.

GRUPA MAJORA 8Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produseOperatorii conducătorii la instalaţii, maşini şi asamblorii conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii industriale şi agricole; asamblează echipamente, părţi componente sau alte produse, analog al medicinii vierme unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie.

Calificarea necesara îndeplinirii sarcinilor se dobândeşte în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obţin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionarii sistemelor de comanda a maşinilor şi instalaţiilor; ordinea operaţiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricaţie; desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie; cunoaşterea modului de funcţionare şi conducere a maşinilor mobile şi altele. GRUPA MAJORA 9Muncitori necalificaţiMuncitorii necalificaţi executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale şi, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort quanto dura il vaccino del papillomavirus vânzarea mărfurilor pe strada şi în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe strada: curăţarea, spălarea şi călcarea rufelor; asigurarea întreţinerii imobilelor de locuit, hotelurilor şi altor clădiri; spălarea geamurilor şi vitrinelor; livrarea mărfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor, colectarea gunoaielor, curăţarea străzilor şi altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria miniera, construcţii, lucrări publice şi în industria prelucrătoare; ambalarea manuală, citirea contoarelor, încasarea banilor, manipularea mărfurilor şi conducerea vehiculelor cu tracţiune animala.

Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în aceasta grupa majora nu necesita o pregătire profesională speciala.

GRUPA MAJORA 0Forţele armateForţele armate cuprind persoanele care, în baza obligaţiilor de serviciu sau în virtutea obligaţiei stabilite de legislaţia în vigoare, prestează activităţi în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula şi alte activităţi din viaţa civilă. În aceasta grupa se încadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviaţiei sau ale altor arme sau servicii, precum şi cele analog al medicinii vierme pentru o perioada reglementată, în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.

Nu se cuprind în aceasta grupa persoanele ocupate în instituţii publice cu atribuţiuni de apărare: vameşii şi membrii altor servicii civile înarmate; persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucţie sau exerciţiu militar; cadrele militare în rezerva rezervişticare nu mai sunt în serviciul militar activ.

Pentru clasificarea în aceasta grupa nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională. Descrierea grupelor de ocupaţii - în structura arborescentă - sub raportul competentelor profesionaleIII.